Nu een beurs organiseren? Maximum aantal bezoekers in overleg met Veiligheidsregio

20-11-2020 - EVENEMETNEN CORONA - Je moet het de organisaties in het Eventplatform toch nageven, ondanks de teleurstelling dat testevents pas vanaf fase 1 georganiseerd mogen worden, steekt het Eventplatform hun berichtgeving alsnog positief in: wat zijn de mogelijkheden voor zakelijke events per 18 november? Met daarbij een aantal verplichtingen voor de organisator.

En terecht, want er is nog best wat mogelijk. Omdenken, andere concepten, niet de grenzen opzoeken, maar binnen het toelaatbare en het veilige impactvol organiseren, het kan. Dankzij de uitwerking van het Eventplatform in ieder geval nog een waardevolle toevoeging, want beurzen kunnen als doorstroom-concept en na overleg met de Veiligheidsregio wellicht naar meer dan 30 bezoekers per zaal. Hierbij de samenvatting van Eventplatform.nl:

Mogelijkheden zakelijke bijeenkomsten per 18 november

Tijdens de persconferentie van 17 november heeft het Kabinet aangekondigd dat de maatregelen zoals deze van kracht waren van 14 oktober (tot de aanscherping van begin november), opnieuw van kracht zijn. Voor zakelijke bijeenkomsten betekent dat het volgende:

Samenkomsten

Meer dan 30 personen:
Samenkomsten met meer dan 30 personen (exclusief personeel, inclusief kinderen) per zelfstandige ruimte zijn verboden, tenzij het gaat om:

Beurzen
Het maximum aantal bezoekers dat mag worden toegelaten wordt i.s.m. de Veiligheidsregio vastgesteld

Samenkomsten die vallen onder de Wet Openbare Manifestaties

Wettelijk verplichte bijeenkomsten
Denk aan vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten e.d.

Noodzakelijke samenkomsten
Hier geldt een maximum van 100 personen per zelfstandige ruimte
Niet noodzakelijk: als het ook zonder fysiek samenkomen kan of als het enkel gericht is op vermaak

Educatieve samenkomsten en samenkomsten in onderwijs- en trainingsinstellingen

Samenkomsten voor kinderen tot en met 17 jaar

Tot 30 personen
Voor samenkomsten tot 30 personen (bijvoorbeeld congressen en vergaderingen) geldt dat:

 • Een reservering & gezondheidscheck verplicht is
 • Reserveringen van meer dan 4 personen niet zijn toegestaan
 • Placeren moet en in groepen van maximaal 4 personen
 • Het mag geen publiek toegankelijk evenement en ter vermaak zijn, tenzij:

  Het tot de reguliere activiteiten van het gebouw behoort waarin ze plaatsvinden (bv. bioscopen, filmhuizen, concertzalen, muziekpodia, theaters, musea, monumenten met een publieksfunctie, casino’s, speelhallen en markten)
   

Verbod op groepsvorming
Met meer dan 4 personen die min of meer bij elkaar horen, bij elkaar komen voor een samenkomst zoals hierboven beschreven, is verboden. Op dit verbod zijn enkele uitzonderingen (bijvoorbeeld voor huwelijksvoltrekking en uitvaarten); raadpleeg hiervoor de noodverordening.

Sluiting eet- en drinkgelegenheden
De verplichte sluiting van drink- en uitgelegenheden geldt voor alle ‘inrichtingen’ waar ter plaatse eten of drinken bedrijfsmatig of anders dan om niet wordt verstrekt en genuttigd. Uitgezonderd (o.a.) zijn inrichtingen in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn.

Verplichtingen organisator
Je bent verplicht om:

 • maatregelen te nemen waardoor aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden
 • ervoor te zorgen dat aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon
 • ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik maken
 • maatregelen te nemen waarmee stromen van de personen die samenkomen, worden gescheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft
 • de hygiënemaatregelen te nemen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan


Disclaimer
Deze notitie heeft niet de intentie allesomvattend te zijn. Raadpleeg daarom altijd de Noodverordening van de Veiligheidsregio waar de bijeenkomst plaatsvindt voor verdere toelichting, definities van de gebruikte termen en eventuele bijzonderheden.Raadpleeg daarnaast het Protocol voor zakelijke bijeenkomsten van Eventplatform voor hulp bij het implementeren van de wetgeving en richtlijnen.

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer
>GERELATEERD uit Eventbranche Select®

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners