Actuele vacatures voor een baan in de evenementenbranche. Congresbureaus

Senior Medewerker Bureau Evenementen

Geplaatst: 11-06-2019

Verloopt: 09-07-2019

De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. Hier werken naast de 150 gekozen Kamerleden vele journalisten en fractiemedewerkers. Daarnaast krijgen de Kamerleden ondersteuning van een heel gevarieerd bedrijf, de Tweede Kamerorganisatie. In totaal werken er ruim 560 ambtenaren. Het gaat om heel verschillende functies, van griffiers tot beveiligers. Zij ondersteunen het politieke proces direct of indirect. En dragen zo bij aan het functioneren van onze democratie. Want de Tweede Kamer is van iedereen en voor iedereen.

De Facilitaire Dienst van de Tweede Kamer zorgt voor de bedrijfsmatige ondersteuning binnen de Tweede Kamer zodat de Kamerleden, hun ondersteunende medewerkers en het ondersteunend apparaat in een prettige werkomgeving kunnen functioneren. De Facilitaire Dienst bestaat uit het Bedrijfsbureau, het bureau Evenementen, de afdeling Techniek en de afdeling Services.

                                                  SENIOR MEDEWERKER BUREAU EVENEMENTEN
                                                                       Standplaats: Den Haag
                                                       Dienstverband: 36 uur (vaste aanstelling)


De werkzaamheden worden verricht binnen de Facilitaire Dienst van de Directie Huisvesting, Renovatie en Financiën.

Evenementen binnen de Tweede Kamer worden gecoördineerd en georganiseerd door Bureau Evenementen. De functie bevindt zich in een dynamische omgeving, waar kaders worden bepaald door protocollaire voorschriften en wet- en regelgeving. Er worden contacten onderhouden met veel functionarissen uit verschillende diensten om advies te kunnen geven, keuzes af te stemmen en in overleg de vorm en inhoud van evenementen te bepalen. Ook worden contacten onderhouden met toeleveranciers en externe organisatoren om informatie uit te wisselen en afstemming te bereiken over inhoud, organisatie en uitvoering van grote evenementen. De personele bezetting van Bureau Evenementen bestaat uit twee functies: die van medewerker Bureau Evenementen en van senior medewerker Bureau Evenementen.

Taken/verantwoordelijkheden zijn o.a.:

 • heeft een trekkers-/voorzittersrol bij voorbereidend overleg met in- of externe partijen en bewaakt de kaders voor uitvoering;
 • schakelt externe dienstverleners in en onderhandelt over de prijs van te leveren diensten/producten;
 • stemt gang van zaken af met andere diensten en/of externe leveranciers;
 • maakt indien nodig een draaiboek en stemt een en ander af met opdrachtgevers;
 • treedt zo nodig op bij evenementen en bijeenkomsten;
 • speelt in op onverwachte gebeurtenissen en/of laatste wijzigingen en wensen, neemt indien nodig ter plaatse actie bij tekortkomingen of problemen;
 • stuurt indien nodig operationeel medewerkers aan van verschillende diensten
 • treedt op als gastvrouw/heer bij evenementen.


De functionaris werkt op hoofdlijnen binnen de functie deels volgens vaste afspraken, regels en procedures, maar vaak moet er veel geïmproviseerd worden. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk zelfstandig uitgevoerd en geplant. Binnen de dagelijkse werkzaamheden is het van belang prioriteiten te kunnen stellen afhankelijk van de zich aandienende omstandigheden. De aard van de functie, vanwege het ruime en gevarieerde takenpakket, vereist een grote mate van zelfstandigheid. Controle van de werkzaamheden vindt meestal achteraf plaats. Van belang is dat de functionaris eigen initiatieven ontplooit en bij zich voordoende situaties over afdoende improvisatievermogen beschikt.

Functie-eisen:

 • HBO werk- en denkniveau, HBO eventmanagement is een pré;
 • Ruime aantoonbare ervaring met het organiseren van (middelgrote en grote) evenementen en/of bijeenkomsten;
 • Kennis en ervaring met etiquette en protocol;
 • Vaardigheden met geautomatiseerde systemen, o.a. Word, Exel en Planon;
 • Zeer goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
 • Klantgericht en in staat een in- en extern netwerk op/uit te bouwen/te onderhouden;
 • Affiniteit, kennis en inzicht in de ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Kunnen acteren op zowel politiek als uitvoerend niveau.
 • Zelfstandig, integer en zorgvuldig kunnen handelen;
 • Proactief en flexibel kunnen handelen;
 • Bereidheid om ook buiten reguliere werktijden werkzaamheden te verrichten, geen 9 tot 5 mentaliteit.


Bijzonderheden:
De functie Senior medewerker Bureau Evenementen is ingeschaald in schaal 9. In 2019 wordt een functiewaardering uitgevoerd.

Solliciteren:
Interesse? Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 21 juni 2019 via de 'Solliciteer' button. We vragen hierbij ook om een motivatie, deze kun je richten aan de heer G.H.A.M. Nagtzaam, hoofd Facilitaire Dienst.

De Tweede Kamer wil de positie van vrouwen, etnische minderheden en gehandicapten verbeteren. Daarom zal bij gelijke geschiktheid van kandidaten aan personen uit deze categorieën de voorkeur worden gegeven.

Uw vacature op EventBranche.nl?

Plaatsing voor leden 150,00 euro*

Plaatsing voor niet-leden 349,00 euro

*(lidmaatschap kost 159,00 euro per jaar!)

Vacature plaatsen houdt in: 

- Plaatsing op de homepage

- Promotie in de nieuwsbrief (11.671 abonnees)

- Promotie via Twitter (9.461 volgers)

- Promotie via Facebook (2000+ volgers)

- Promotie via LinkedIn ( 10.000 leden)

- Looptijd 4 weken.

Vacature plaatsen

 

* Gratis plaatsing is mogelijk, echter zonder enige promotie en logo. 

•  Entree netwerk-evenementen van EventBranche*
•  4 keer per jaar het EventBranche Magazine
•  4 keer per jaar een kennisdossier
•  Plaats jouw eigen nieuws
•  Korting op het plaatsen van vacatures
•  Bedrijfsvermelding op www.evenementorganiseren.nl.

*uitgezonderd o.a. Gouden-Giraffe, de BeachBrancheBarbecue. Voor enkele evenementen naast onze 4 reguliere bijeenkomsten vragen wij een entree- of ticketfee.

 

LEES HIER UITGEBREID WAT HET LIDMAATSCHAP INHOUDT

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners